Servicekosten

DIENSTVERLENING SERVICEKOSTEN

Wat bieden wij ? Onze Service bestaat uit:

 • het up-to-date houden van uw verzekeringspakket
 • op verzoek een onderhoudsgesprek met een adviseur op één van onze kantoren
 • vergelijking en selectie van verzekeringsmaatschappijen en banken
 • begeleiden bij het correct aanvragen en administratief verwerken van uw verzekeringen
 • wij verzorgen namens u alle contacten met verzekeraars en banken
 • wij verwerken mutaties, controleren en voeren correcties uit
 • telefonisch en/of online afwikkeling van beantwoording van uw vragen
 • wij voeren een op uw verzoek een premiecheck* voor u uit
 • wij nemen uw schademelding** in behandeling
 • wij geven u toegang tot ons netwerk van specialisten en deskundigen***.

* Bij een premiecheck verrichten wij de volgende werkzaamheden voor u:

 • polis agenderen voor opzegdatum
 • recente schades beoordelen op gevolgen
 • gegevens invoeren in ons vergelijkingspakket
 • indien er sprake is van een premievoordeel, uitvoeren van een voorwaardenvergelijking
 • indien een beter voorstel mogelijk is, informeren wij u hierover
 • na uw akkoord afwikkelen akkoord van de opzegging
 • afwikkelen van de aanvraag van het gekozen alternatief
 • verwerken van de opzegging
 • verwerken en indienen van de aanvraag
 • polis administreren en financieel verwerken
 • toezenden van de nieuwe polis

** Bij een schademelding verrichten wij de volgende  werkzaamheden voor u:

 • het aannemen van uw schademelding (telefonisch, digitaal of persoonlijk)
 • ondersteuning bij het invullen van het schade aangifteformulier
 • het opvragen van benodigde bewijsstukken
 • registreren van uw schademelding in uw dossier
 • correcte afhandeling van uw schademelding

*** Wij geven u toegang tot ons netwerk van specialisten en deskundigen zoals:

 • taxateurs voor kostbaarheden, woningtaxaties / schade-experts, contra-experts / makelaardij o.g. / belastingadviseur / accountant, fiscaal jurist / advocaat / notaris

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat mag ik verwachten voor deze servicekosten?
In de bijlage "wat bieden wij?" geven wij een opsomming van de werkzaamheden die wij verrichten.

Gaan andere intermediairs deze servicekosten of abonnement ook invoeren?
Ja. Inmiddels is duidelijk dat de meeste intermediairs al zijn overgegaan op abonnementen. Hierdoor nemen de kosten voor de consument flink toe. Een klein gedeelte van het intermediair voert een soortgelijk systeem als dat van Boot assurantie adviseurs b.v. in de vorm van servicekosten of administratiekosten. 

Mag een intermediair zomaar servicekosten in rekening brengen?
Ja. Het intermediair is vrij in het vaststellen van zijn beloningswijze, mits dit transparant wordt gecommuniceerd aan de cliënt. Het is intermediairs al sinds 2002 toegestaan om naast provisies, diensten separaat in rekening te brengen.

Ik zie op tegen de hoogte van de servicekosten. Is er een oplossing?
Wij onderzoeken desgewenst de mogelijkheid om in uw huidige verzekeringspakket (inclusief eventueel elders lopende verzekeringen) de servicekosten voor u terug te verdienen.  Mogelijk worden niet al uw verzekeringen door ons kantoor beheerd. Door elders lopende verzekeringen ook bij ons onder te brengen kunnen wij pakketkortingen voor u realiseren waarmee wellicht de servicekosten gecompenseerd kunnen worden.

Ik wil graag dat u mijn verzekeringspakket doorneemt om de servicekosten mogelijk terug te verdienen. Wat moet ik doen?
U kunt ons tijdens kantooruren bellen op 0162-472322 of een mail sturen naar info@boot-verzekeringen.nl.

Kan ik door deze maatregel mijn verzekeringsovereenkomst beëindigen?
Nee. Servicekosten zijn geen onderdeel van de verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar. Er is juridisch dan ook geen mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst met uw verzekeraar tussentijds te beëindigen.

Moet ik servicekosten per verzekering of per persoon betalen?
De servicekosten worden geheven voor alle verzekeringen tezamen in uw ZekerheidsPakket Particulieren dat via ons kantoor worden beheerd. Ongeacht het aantal personen in uw gezin, ongeacht het aantal polissen. Dus er wordt één maal servicekosten in rekening gebracht per pakket.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?
Onze servicekosten zijn in uw belang zeer scherp berekend. Hierdoor dienen kosten zo laag mogelijk te zijn. Vandaar dat de servicekosten, gelijklopend met de betalingstermijn van uw premies,  worden geïncasseerd.

Zijn de servicekosten een vast bedrag?
Ja, als servicekosten hanteren wij een vast bedrag van € 8,25 (exclusief assurantiebelasting) per maand. Boot assurantie adviseurs bv. houdt zich het recht voor om de servicekosten te indexeren aan de prijsontwikkelingen.