Stel negeert elkaar

Goed, snel en betaalbaar

Echtscheidingsbemiddeling

Wanneer u besloten heeft te gaan scheiden, komen er een hoop zaken op u af. Er moet van alles geregeld en verdeeld worden. Hoewel dit voor u waarschijnlijk een emotionele periode is, is het belangrijk dit goed en zorgvuldig te doen, zodat beide partijen een eerlijke kans hebben op een nieuwe start. 

Boot assurantie adviseurs kan u van dienst zijn bij een goede en efficiënte afwikkeling van de echtscheidingsprocedure. Hiertoe werken wij samen met een aantal gespecialiseerde partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van een echtscheiding.

Onze dienstverlening stap voor stap...

Ons gezamenlijke dienstenpakket omvat alle zaken die geregeld moeten worden om te komen tot een echtscheidingsconvenant, dat vervolgens via de advocaat wordt ingediend bij de rechtbank. Wij weten precies wat er allemaal moet gebeuren en zijn volledig op de hoogte van de meest recente regelgeving. Hierdoor kunnen wij de hele scheidingsprocedure zo goed, snel en voordelig mogelijk afhandelen.

Stap 1

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen duidelijk gemaakt. De werkzaamheden worden toegelicht en er wordt een overeenkomst getekend, waarin de afspraken worden vastgelegd, zodat het proces in werking gezet kan worden.

Stap 2

Inventarisatie van uw financiele situatie

We starten met het maken van een overzicht van uw inkomen, vermogen en schulden. Hiertoe maken we een uitgebreide inventarisatie van uw (spaar)rekeningen, pensioenen, leningen, polissen, eventuele hypotheek en alle andere geldswaardige papieren en overeenkomsten. Uw eventuele woning wordt getaxeerd voor de bepaling van de overwaarde.

Stap 3

Advisering inzake splitsing vermogen

Vervolgens kijken we naar de verdeling van uw inkomen, vermogen en schulden in de nieuwe situatie. We adviseren u omtrent de splitsing van het vermogen, de aanpassing van de polissen en maken een berekening voor de alimentatie.

Een bezoekregeling voor de kinderen behoort niet tot ons dienstenpakket. Dit gebeurt ofwel in onderling overleg, ofwel via de rechter. De verdeling van de inboedel en overige goederen wordt door ons wel meegenomen. U maakt in gezamenlijk overleg de verdeling en levert ons de lijst aan.

Het in stap 2 en 3 verkregen dossier dient als basis voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant

Het fijn te weten dat er één partij is die totaaloverzicht heeft en je bij alle praktische zaken bijstaat.

Stap 4

Opstellen echtscheidingsconvenant

Aan de hand van een mediation-gesprek en een alimentatiebespreking zullen vervolgens de gemaakte afspraken op schrift worden gesteld. De gewenste nieuwe situatie, waaronder de bezoekregeling, worden uitgewerkt in een concept-echtscheidingsconvenant. Na uw akkoord wordt het convenant definitief opgesteld en voorgelegd aan de advocaat.

Stap 5

Aanvragen echtscheiding

De advocaat doet een juridische check en dient het convenant daarna in bij de rechtbank, waarmee de echtscheiding officieel is aangevraagd.

Stap 6

Inschrijven echtscheiding

Nadat de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken, verzorgen wij de inschrijving ervan bij de Burgerlijke Stand.

Notaris en makelaar inschakelen

Bij verkoop of uitkoop van de eigen woning wordt de notaris ingeschakeld om het eigendom over te dragen. Ook eventueel reeds lopende zaken, zoals een testament, kunnen aangepast worden. Indien gewenst zal een makelaar de verkoop van uw woning cq. de aankoop van een nieuwe woning begeleiden.

De voordelen op een rij

  • Een vaste contactpersoon
  • Betrouwbare, gespecialiseerde partners
  • Een kwalitatief goede werkwijze
  • Een vlotte gang van zaken
  • Een vaste, lage prijs
  • Een correcte afwikkeling voor alle betrokkenen

Harmonie is wél een voorwaarde

U kunt gebruik maken van onze echtscheidingsservice wanneer u in redelijke harmonie uit elkaar gaat. Dat wil zeggen, wanneer u beiden bereid bent de zaken in gezamenlijk overleg af te handelen.

Bel voor een vrijblijvende kennismaking

Boot assurantie adviseurs bv
Hoevestein 12
4903 SC Oosterhout
T (0162) 45 48 25